Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only

Roztwory trawiące i inhibitory

Wytrawianie to obróbka powierzchniowa wykonywana w licznych procesach produkcyjnych na etapie przygotowawczym do dalszych działań. Podczas wytrawiania następuje usunięcie skorodowanego podłoża metalowego przy użyciu roztworu trawiącego, w reguły w formie płynnej lub żelowej.

BONDERITE® Inhibitory

Inhibitory redukują agresywność kwasów a tym samym wywoływaną przez absorpcję wodoru kruchość podłoża. Inhibitory BONDERITE® są też dostępne jako osobne dodatki i można je dodawać do podstawowych produktów trawiących w płynie, jak kwas siarkowy, kwas solny i fosforowy. Poza tym istnieją inhibitory do stosowania w wysokich temperaturach, na powierzchniach ocynkowanych, do czyszczenia kotłów w elektrowniach, instalacji i rurociągów przesyłowych.

BONDERITE® Produkty trawiące

Produkty o wytrawiania BONDERITE® mają najczęściej odczyn kwaśny, ale mogą być też neutralne. Kwasowe produkty trawiące w płynie nadają się do metody obiegowej, natryskowej lub zanurzeniowej i wielu rodzajów podłoża, jak np. stal, żelazo, miedź czy aluminium.

Partners

Solutions

Wydarzenia

Wiadomości

Industrial chemical cleaning and pretreatment of metals with savings potential