Zaznacz stronę
Generic filters
Exact matches only

Jakość & bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo są cenną wartością w branży chemicznej. Dlatego też nasze procesy odpowiadają aktualnie obowiązującym, międzynarodowym normom ISO, czy to w obszarach zarządzania jakością, przepisów bhp czy ochrony środowiska. W naszym zintegrowanym systemie zarządzania przekuwamy wymagania ustawowe na konkretne działania. Wyznaczone przez nas samych działania prewencyjne i zobowiązania wykraczają poza standardy przewidziane prawem. Uzyskiwane branżowe certyfikaty potwierdzają nasze wysokie kwalifikacje. Dzięki nim możemy sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów.

Jakość i bezpieczeństwo to segmenty naszego DNA

W naszej działalności dążymy do najwyższej jakości a jednocześnie chcemy chronić zdrowie naszych pracowników, jak też stan środowiska naturalnego. Dlatego wszystkie nasze procesy mają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i stanowią elementarną część naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Spełniamy prawne wymagania rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji i stosowania chemikaliów do ochrony ludzi.

 

Spełniamy najwyższe wymagania jakościowe

Różne branżowe certyfikaty potwierdzają, że jesteśmy ekspertami w zakresie specjalnych wymagań. Mamy certyfikat wg normy DIN EN 9120, regulującej kwestię dystrybucji i dostaw dla przemysłu lotniczego. Nasze standardy zarządzania jakością w pełnym zakresie spełniają surowe wymagania przemysłu lotniczego. Nasze laboratorium badania połączeń klejonych w Polsce otrzymało potwierdzanie kwalifikacji wg normy DIN 6701-2 (A1) w zakresie klejenia pojazdów szynowych i części tych pojazdów. Nasz oddział w Polsce posiada również certyfikat wg normy DIN 6701-2 oraz DIN 2304-1 (A1/S1) w zakresie obliczania połączeń klejonych.

 

Kodeks postępowania i dyrektywa Compliance

Nasze stosunki handlowe opierają się wyłącznie na zasadach transparentności i integracji. Przypadki naruszenia prawa konkurencji, korupcji i innego rodzaju nielegalnego postępowania są nieakceptowalne. Rozwój naszej działalności handlowej odbywa się w atmosferze ścisłego poszanowania przepisów prawa i uczciwej konkurencji. W celu zabezpieczenia procesów mamy wprowadzony system zarządzania antykorupcyjnego (ABMC), który jest monitorowany przez niezależnego pełnomocnika ds. zwalczania korupcji. Nasze zasady działania są zdefiniowane w naszym Ogólnym Kodeksie Postępowania (Code of Conduct). Ponosimy odpowiedzialność socjalną i społeczną. Naszą ambicją jest osiąganie postępu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska niezależnie od nakazów prawnych.

Bodo Möller Chemie spełnia wymogi wszystkich ważnych norm ISO przemysłu chemicznego oraz specyficzne normy różnych branż, przewyższając niejednokrotnie standardy przewidziane prawem.

ISO 9001 – Zarządzanie jakością

ISO 14001 – Ochrona środowiska

ISO 45001 – Ochrona pracy i zdrowia

DIN EN 9120 – Dystrybucja i dostawy produktów dla przemysłu lotniczego

DIN 6701-2 – Klejenie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych
(Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o., Laboratorium w Polsce)

DIN 2304-1 – Wymagania jakościowe w procesach klejenia
(Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o., Laboratorium w Polsce)

Wytyczne

Code of Conduct

The company policy of Bodo Möller Chemie consists of principles on the issues of quality, environment, safety, health, and ethics.