Zaznacz stronę
Generic filters
Exact matches only

Lakiery przemysłowe

Trwałe powłoki odporne na chemikalia i warunki atmosferyczne są niezbędne do utrzymania powierzchni metalowych w stanie nienaruszonym przez dłuższy czas. Doskonała ochrona przed korozją w trudnych warunkach jest niezbędna w przypadku powłok morskich i ochronnych.

Absorber UV Songsorb®

Absorbery promieni ultrafioletowych zapobiegają degradacji systemów powlekania, przekształcając pochłaniane światło w energię cieplną. Każdy absorber promieniowania ultrafioletowego ma specyficzne pierwotne i wtórne własności fotofizyczne.

Afcona Defoamers

Silikonowe i niesilikonowe środki odpieniające do systemów powłokowych.

Afcona Środki antypoślizgowe i niwelacyjne

Podczas nakładania powłok płynnych na powierzchnie może wystąpić wiele wad powierzchniowych. Przyczyną tego są m.in. znacznie różniące się napięcia powierzchniowe. Jeżeli, na przykład, napięcie powierzchniowe powłoki jest wyższe od napięcia powierzchniowego podłoża, objawia się to słabym zwilżaniem (wysoki kąt zwilżania) oraz słabym przyleganiem i marszczeniem. Również po nałożeniu i podczas wysychania powłoki, lokalne różnice w napięciu powierzchniowym mogą powodować niekorzystne wyrównywanie i płynięcie pigmentów.

SONGSORB®Aminowe stabilizatory światła (HALS) pochłaniające promieniowanie ultrafioletowe

Wychwytują rodniki, które wytwarzają się w warstwie lakieru pod wpływem działania światła. HALS szczególnie nadają się do powlekania powierzchni, na których słabo sprawdzają się własności ochronne absorberów promieniowania ultrafioletowego. Ponadto zapewniają też ochronę przed usterkami powierzchniowymi.

Aquavex pigmenty

Granulowany produkt aluminiowy pasywowany inhibitorem chemicznym i przenoszony w niskopiennym, niejonowym środku powierzchniowo czynnym do stosowania w systemach na bazie wody.

Basonat® Utwardzacze izocyjanianowe

Utwardzacze izocyjanianowe do 2-składnikowych produktów poliuretanowych.

Calgon® i Targon® środki dyspergujące

Środki dyspergujące i zwilżające z serii Calgon™ i Targon™ są dostępne w postaci proszków, aglomeratów lub granulatów. Charakteryzują się one wysoką zdolnością do kompleksowego wiązania Ca2+ i jonów metali, a także niską lepkością i długim okresem trwałości.

CHS-Alkyd® Żywice alkidowe z rozpuszczalnikami i bez rozpuszczalników

Żywice alkidowe na bazie oleju lnianego, sojowego, talowego i innych kwasów tłuszczowych.

CHS-Epoxy RR® Rozcieńczalniki reaktywne

Rozcieńczalniki reaktywne epoksydowe.

CHS-Epoxy® Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe bazujące na bisfenolu A i F.

CHS-Hydrospol® Wodne emulsje żywic alkidowych

CHS Hydrospol opisuje żywice alkidowe na bazie wody, obejmujące średnio i długo oleiste żywice alkidowe. Tym samym spełniają one wymagania prawne dyrektywy VOC.

ClearLite™ (Engineered Perlite)

Specjalnie opracowane gatunki perlitu płytkowego zapewniające wysoką przezroczystość i oszczędność kosztów formulacji dla matowego wykończenia drewna. Gama produktów ClearLite™ oferuje nowy poziom przezroczystości w wodorozcieńczalnych bezbarwnych i przezroczystych lakierach i lakierach do drewna.

Cromophtal® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie dioxazin, azo-kondensatu i benzimidalzolon.

Deosec® środki wiążące wilgoć

Preparaty tlenku wapnia z postaci mikrogranulek. Zapobiega porowatości bezciśnieniowo wulkanizowanych artykułów, wiążąc wilgoć w mieszaninie. Micro Granular Calcium Oxide Preparations. Prevents porosity of pressureless vulcanizes articles by chemically binding the moisture in the compound.

Dianhydride Utwardzacz

3,3',4,4'-Benzophenone Tetracarboxylic Di-Anhydride to utwardzacz do wysokowydajnych systemów Expoxy i Polyimide.

Dispex® Pomocniczy środek dyspergujący

Środek zwilżający i dyspergujący głównie do systemów wodnych.

Dispex Ultra® Dyspersje poliakrylamidowe

Polyacrylamide dispersions for ceramic compositions and ferrite cores.

EFKA® Odpieniacze

Odpieniacze do systemów zawierających rozpuszczalników.

EFKA® Środki poślizgowe i ułatwiające rozpływanie się

Aktywne powierzchniowo polidimetylosiloksany i fluoroakrylany.

EnviPOXY® Żywice

Zielona płynna żywica epoksydowa jest wytwarzana na bazie bio-epichlorohydryny.

Foamaster® Odpieniacze

Odpieniacze na bazie olejów do systemów wodnych.

Foamaster® Odpieniacze

Odpieniacze na bazie polimerów i zawierające silikon do systemów wodnych.

SONGCURE® CS Fotoinicjatory

Produkty Songcure CS TPO i 819 są krytycznym elementem procesu utwardzania promieniami UV. Są to dodatki, które inicjują proces polimeryzacji, rozdrabniając się na wolne rodniki.

Halox® Środek zabezpieczający przed korozją

Środki przeciwkorozyjne do wszelkiego rodzaju powłok na bazie wody i rozpuszczalników, dostępne w różnych teksturach. Kombinacja różnych typów może prowadzić do synergii i skuteczniejszej ochrony.

Heliogen® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie ftalocyjaniny.

Hydropalat® Środki zwilżające podkład

Środek zwilżający podłoże oparty głównie na środkach powierzchniowo czynnych.

Irgalite® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie akrylamidu i naftolu-AS.

Irgazin® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie izoindoliny, DPP, Diarylide.

Joncryl® OH-funkcyjne spoiwa akrylowe

OH-funkcyjne spoiwa akrylowe do 2-składnikowych lakierów poliuretanowych.

Joncryl® Spoiwa akrylowe

Spoiwa akrylowe do powlekania papieru.

Laromer® Spoiwa usieciowane UV

Spoiwa usieciowane UV

Laropal® Żywice ucierane

Żywice ucierane.

Lopon® Odpieniacze

Płynne środki zapobiegające spienianiu, na bazie źródeł odnawialnych, nie zawierają APEO, silikonu i oleju mineralnego. Są bardzo skuteczne w odniesieniu do wodnych farb dyspersyjnych, emulsyjnych farb krzemianowych oraz farb i tynków na bazie żywicy silikonowej.

Lopon® Środki dyspergujące i stabilizujące

Cały szereg środków dyspergujących i powierzchniowo czynnych, różniących się pod względem składu i stanu skupienia (powerdy/liquid). Produkty LoponTM są szczególnie polecane do lakierów na bazie wody.

Luconyl® Pasty pigmentowe

Wodne preparaty pigmentowe.

Microlith® Mieszanka pigmentowa

Preparaty pigmenty w postaci stałej ze spoiwem jako nośnikiem.

Omnirad Fotoinicjatory

Podstawowe fotoinicjatory do powłok utwardzanych promieniami UV.

Pigmosol® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe rozpuszczane w wodzie.

Przeciwutleniacze Songnox®

Przeciwutleniacze zapobiegają degradacji polimerów w powłokach, klejach, atramentach pod wpływem warunków termicznych podczas obróbki w wysokich temperaturach, utwardzania i wypalania oraz w trakcie użytkowania konsumenckiego.

RADGLO Pigmenty fluorescencyjne

Pigmenty świecące przy świetle dziennym.

RC Przedłużacze z dwutlenkiem tytanu

Różne gatunki dwutlenku tytanu do farb i powłok.

Rheovis® Zagęszczacze

Zagęszczacze syntetyczne do systemów wodnych.

Duroct® i DriCAT® Środki przyspieszające schnięcie

Sykatywy/środki przyspieszające schnięcie metali na bazie organicznej do farb alkidowych, podlegających schnięciu oksydacyjnemu. Optymalizuje proces schnięcia farb i lakierów opartych na rozpuszczalnikach i na wodzie, powłok, systemów lakierniczych i farb drukarskich. Dzięki specjalnym dodatkom można osiągnąć poprawę przyczepności farb drukarskich.

Sicoflush® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe zawierające rozpuszczalnik

Sicopal® Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne.

Sicotan® Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne o fazach mieszanych.

Sicotrans® Pigmenty

Przezroczyste pigmenty żelazowe.

Silbercote pigmenty

Nowa rodzina pigmentów aluminiowych zamkniętych w krzemionce.

Silvet pigmenty

Pigment aluminiowy w postaci niskopylącego granulatu lub granulatu o niskiej zawartości LZO do różnych zastosowań w polimerach, tworzywach sztucznych i farbach w płynie.

SONGSORB® UV absorbery (UVA)

SONGSORB® Absorbery SUV (UVA) zapewniają ochronę poprzez pochłanianie energii z promieniowania UV i rozpraszanie energii w postaci ciepła poprzez odwracalne chemiczne przegrupowanie. HALS i UVA mogą być używane razem, aby zapewnić optymalną ochronę przed promieniowaniem UV.

Sovermol® Polialkohole bez rozpuszczalników

Pozbawione rozpuszczalników polialkohole na bazie surowców odnawialnych do 2-składnikowych produktów poliuretanowych.

Sparkle Silver pigments Copy

Aluminium "silver dollar" flakes exhibiting a narrow particle size distribution and more uniform flake surfaces.

Sparkle Silver pigmenty

Aluminiowe płatki "silver dollar" charakteryzujące się wąskim rozkładem wielkości cząstek i bardziej jednolitymi powierzchniami płatków.

Targon® Dodatki opóźniające wiązanie i utwardzacze

Różne rodzaje środków opóźniających i opóźniaczy wtórnych oraz utwardzaczy, bazujących głównie na związkach fosforanowych i polifosforanowych. Produkty są dostarczane w postaci proszku, granulatu lub w roztworze wodnym.

Telalit® Utwardzacze do żywice epoksydowych

Gama środków utwardzających do żywic epoksydowych. Oferta obejmuje produkty na bazie poliamidoamin, poliaminoimdazolin oraz amin alifatycznych i cykloalifatycznych.

Tinuvin® Absorbery UV

Absorbery UV i stabilizatory HALS.

Xfast® Preparaty pigmentowe

Samodyspergujące proszkowe preparaty pigmentowe do systemów wodnych.

Bodo Möller Chemie

Wydarzenia

Wiadomości

New strategic sales partnership for the Sanitized® antimicrobial polymer additives

Discovering trends, technologies and solutions

Market leadership in the field of CASE Global is forced by internationally experienced executive