Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Lakiery przemysłowe

Segment lakierów przemysłowych obejmuje lakiery okrętowe, lakiery maszynowe i inne powłoki antykorozyjne. Szczególny nacisk kładzie się na wysoką odporność na chemikalia, wodę morską i długotrwałe zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi powodującymi korozję, Ma to na celu utrzymywać przez jak najdłuższy okres powierzchnie metalowe w nienaruszonym stanie.

Absorber UV Songsorb®

Absorbery promieni ultrafioletowych zapobiegają degradacji systemów powlekania, przekształcając pochłaniane światło w energię cieplną. Każdy absorber promieniowania ultrafioletowego ma specyficzne pierwotne i wtórne własności fotofizyczne.

Aminowe stabilizatory światła (HALS) pochłaniające promieniowanie ultrafioletowe Sabo®Stab

Wychwytują rodniki, które wytwarzają się w warstwie lakieru pod wpływem działania światła. HALS szczególnie nadają się do powlekania powierzchni, na których słabo sprawdzają się własności ochronne absorberów promieniowania ultrafioletowego. Ponadto zapewniają też ochronę przed usterkami powierzchniowymi.

Basonat® Utwardzacze izocyjanianowe

Utwardzacze izocyjanianowe do 2-składnikowych produktów poliuretanowych.

Calgon® i Targon® środki dyspergujące

Asortyment Calgon™ i Targon™ do środków dyspergujących i powierzchniowo czynnych, dostępne w postaci proszku, aglomeratów lub granulatów. Mają dużą zdolność kompleksowego wiązania jonów Ca2+ i metalu oraz niską lepkość i długą przydatność do użycia.

Chimassorb® Absorbery UV

Absorbery UV pochłaniają szkodliwe promieniowanie UV o długości fali 290-400 nm i przekształcają tę energię świetlną w nieszkodliwą energię cieplną.

CHS-Alkyd® Żywice alkidowe z rozpuszczalnikami i bez rozpuszczalników

Żywice alkidowe na bazie oleju lnianego, sojowego, talowego i innych kwasów tłuszczowych.

CHS-Epoxy RR® Rozcieńczalniki reaktywne

Rozcieńczalniki reaktywne epoksydowe

CHS-Epoxy® Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe bazujące na bisfenolu A i F.

CHS-Hydrospol® Wodne emulsje żywic alkidowych

CHS Hydrospol opisuje wodorozcieńczalne żywice alkidowe zawierające średnie i długie żywice alkidowe olejowe. W związku z tym spełniają one wymogi prawne dyrektywy VOC.

Cinquasia® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie Quinacridone.

Cromophtal® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie dioxazin, azo-kondensatu i benzimidalzolon.

Dispex® Pomocniczy środek dyspergujący

Środek zwilżający i dyspergujący głównie do systemów wodnych.

Dura® Anti-skinning agents

MEKO, Duroxim P i Oxime-free DriCAT™ przeciwutleniacze/anty-skinning agents for paint and lakierów, coatings, emalierskich systemów i farb drukarskich. Zapobiega tworzeniu się skóry w oksydacyjnie wysuszonych powłokach i farbach drukarskich. Do lakierów rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych.

EFKA® Odpieniacze

Odpieniacze do systemów zawierających rozpuszczalników.

EFKA® Środki poślizgowe i ułatwiające rozpływanie się

Aktywne powierzchniowo polidimetylosiloksany i fluoroakrylany.

EFKA® Zagęszczacze

Zagęszczacze bazujące na oleju rycynowym do systemów zawierających rozpuszczalniki.

Firemist® Colormotion Pigmenty efektowe wielokolorowe

Pigmenty zmieniające barwę na bazie borokrzemianu.

Firemist® Pigmenty efektowe wielokolorowe

Pigmenty brokatowe na bazie borokrzemianu.

Foamaster® Odpieniacze

Odpieniacze na bazie olejów do systemów wodnych.

Foamaster® Odpieniacze

Odpieniacze na bazie polimerów i zawierające silikon do systemów wodnych.

Fotoinicjatory SONGCURE® CS

Produkty Songcure CS TPO i 819 to krytyczne komponenty procesu utwardzania światłem ultrafioletowym. To dodatki inicjujące proces polimeryzacji i rozpadające się na wolne rodniki.

Glacier™ Biały pigment efektowy Sparkling

Syntetyczny pigment mikowy o perłowym połysku powlekany tlenkiem tytanu.

Graphitan® Pigmenty efektowe do głębokiej czerni.

Płatki grafitowe.

Halox® Środek zabezpieczający przed korozją

Środki przeciwkorozyjne do wszelkiego rodzaju powłok na bazie wody i rozpuszczalników, dostępne w różnych teksturach. Kombinacja różnych typów może prowadzić do synergii i skuteczniejszej ochrony.

Halox® Tannin środek chroniący przed plamami


Heliogen® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie ftalocyjaniny.

Hydropalat® Środki zwilżające podkład

Środki zwilżające podkład głównie na bazie substancji powierzchniowo czynnych.

Irgafos® Przeciwutleniacze


Irgalite® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie akrylamidu i naftolu-AS.

Irganox® Przeciwutleniacze


Irgazin® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie izoindoliny, DPP, Diarylide.

Joncryl® OH-funkcyjne spoiwa akrylowe

OH-funkcyjne spoiwa akrylowe do 2-składnikowych lakierów poliuretanowych.

Joncryl® Spoiwa akrylowe

Spoiwa akrylowe do powlekania papieru.

Laroflex® Spoiwa uelastyczniające

Spoiwa uelastyczniające na bazie chlorku winylu i eteru winylo-izobutylowego.

Laromer® Spoiwa usieciowane UV

Spoiwa usieciowane UV

Laropal® Żywice ucierane

Żywice ucierane.

Lopon® Odpieniacze

Płynne środki zapobiegające spienianiu, na bazie źródeł odnawialnych, nie zawierają APEO, silikonu i oleju mineralnego. Są bardzo skuteczne w odniesieniu do wodnych farb dyspersyjnych, emulsyjnych farb krzemianowych oraz farb i tynków na bazie żywicy silikonowej.

Lopon® Środki dyspergujące i stabilizujące

Cały szereg środków dyspergujących i powierzchniowo czynnych, różniących się pod względem składu i stanu skupienia (powerdy/liquid). Produkty LoponTM są szczególnie polecane do lakierów na bazie wody.

Luconyl® Pasty pigmentowe

Wodne preparaty pigmentowe.

Lumina® Pigmenty z perłowym połyskiem

Specjalnie powlekane pigmenty mikowe z perłowym połyskiem.

Lumina® Royal Pigmenty z perłowym połyskiem

Specjalnie powlekane pigmenty mikowe z perłowym połyskiem.

Luwipal® Żywice aminowe

Amino resins for improving the weather and chemical resistance

MagnaPearl® Pigmenty z perłowym połyskiem

Pigmenty o perłowym połysku na bazie naturalnej mikry powlekanej oksydacyjnie. Różne wielkości cząsteczek i grubości warstw utlenionych nadają pigmentom różne półprzezroczyste efekty sparkling w różnych odcieniach metalicznych i kolorowych.

Mearlin® Pigmenty z perłowym połyskiem

Pigmenty mikowe z perłowym połyskiem powlekane oksydacyjnie.

Metasheen® Pigmenty aluminiowe

Pasty na bazie pigmentów aluminiowych metalizowanych próżniowo.

Microlith® Mieszanka pigmentowa

Preparaty pigmenty w postaci stałej ze spoiwem jako nośnikiem.

Omnirad Fotoinicjatory

Photoinitiators for UV-curing lacquers and composites.

Orgal® Dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe

Orgal® Dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe

Orgal® Dyspersje octanu winylu

Orgal® Dyspersje octanu winylu

Orgal® Hydroflex Modyfikowane dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe

Orgal® Hydroflex Modyfikowane dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe

Orgal® Rooflex Modyfikowane dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe

Orgal® Rooflex Modyfikowane dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe

Paliocrom® Brillant Pigmenty z efektem metalicznym

Pigment aluminiowy Silber-Dollar powlekany tlenkiem żelaza.

Paliocrom® Pigmenty z efektem metalicznym

Płatki aluminiowe powlekane tlenkiem żelaza.

Phos-Chek® Środki zmniejszające palność

Środki zmniejszające palność na bazie chemii fosforanu amonu są dostępne w różnych wariantach (proszek / ciecz). Ich zakres zastosowania to nurkowie.

Pigmosol® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe rozpuszczane w wodzie.

Plastopal® Żywice aminowe

Amino resins for improving heat resistance, adhesion and flexibility.

Przeciwutleniacze Songnox®

Przeciwutleniacze zapobiegają degradacji polimerów w powłokach, klejach, atramentach pod wpływem warunków termicznych podczas obróbki w wysokich temperaturach, utwardzania i wypalania oraz w trakcie użytkowania konsumenckiego.

RADGLO Pigmenty fluorescencyjne

Pigmenty świecące przy świetle dziennym.

Rheovis® Zagęszczacze

agęszczacze syntetyczne do systemów wodnych.

Ricko-Cure Fotoinicjatory

Basic photoinitiators for UV-curing coatings.

Środki przyspieszające schnięcie Duroct® i DriCAT®

Sykatywy/środki przyspieszające schnięcie metali na bazie organicznej do farb alkidowych, podlegających schnięciu oksydacyjnemu. Optymalizuje proces schnięcia farb i lakierów opartych na rozpuszczalnikach i na wodzie, powłok, systemów lakierniczych i farb drukarskich. Dzięki specjalnym dodatkom można osiągnąć poprawę przyczepności farb drukarskich.

Sicoflush® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe zawierające rozpuszczalnik

Sicopal® Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne.

Sicotan® Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne o fazach mieszanych.

Sicotrans® Pigmenty

Przezroczyste pigmenty żelazowe.

Sovermol® Polialkohole bez rozpuszczalników

Pozbawione rozpuszczalników polialkohole na bazie surowców odnawialnych do 2-składnikowych produktów poliuretanowych.

Targon® Dodatki opóźniające wiązanie i utwardzacze

Różne rodzaje środków opóźniających i opóźniaczy wtórnych oraz utwardzaczy, bazujących głównie na związkach fosforanowych i polifosforanowych. Produkty są dostarczane w postaci proszku, granulatu lub w roztworze wodnym.

Telalit® Utwardzacze do żywice epoksydowych

Utwardzacze na bazie aminów, amidów i bezwodników.

Tinopal® Rozjaśniacz optyczny

Rozjaśniacze optyczne.

Tinuvin® Absorbery UV

Absorbery UV pochłaniają szkodliwe promieniowanie UV o długości fali 290-400 nm i przekształcają tę energię świetlną w nieszkodliwą energię cieplną.

Xfast® Preparaty pigmentowe

Samodyspergujące proszkowe preparaty pigmentowe do systemów wodnych.

Wydarzenia

Wiadomości

Bodo Möller Chemie will conduct a technical seminar on 24th October 2019 in Heidelberg

Market leadership in the field of CASE Global is forced by internationally experienced executive

Market leadership in the field of CASE Global is forced by internationally experienced executive