Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only

Preparaty pigmentowe

Oprócz pigmentów bazowych nasz asortyment obejmuje także gotowe preparaty pigmentowe, zapewniające łatwe wrobienie i maksymalną intensywność barwy. Oferujemy pasty barwiące do różnych systemów i wstępnie dyspergowane pigmenty na nośnikach spoiwa oraz samodyspergujące i samostabilizujące pigmenty w postaci proszku do barwienia wtórnego.

Luconyl® Pasty pigmentowe

Wodne preparaty pigmentowe.

Microlith® Mieszanka pigmentowa

Preparaty pigmenty w postaci stałej ze spoiwem jako nośnikiem.

Pigmosol® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe rozpuszczane w wodzie.

Sicoflush® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe zawierające rozpuszczalnik

Xfast® Preparaty pigmentowe

Samodyspergujące proszkowe preparaty pigmentowe do systemów wodnych.

Bodo Möller Chemie

Solutions

Wydarzenia

Wiadomości

First webinar of the new live and online format dealing with industrial chemical cleaning

Bodo Möller Chemie intensifies its collaboration with BASF SE in the segment of Resins and Performance Additives for Paints and Coatings in Northwest Africa

Exclusive sales and distribution of PVC additives in the African Sub-Saharan region