Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only

Preparaty pigmentowe

Oprócz pigmentów bazowych nasz asortyment obejmuje także gotowe preparaty pigmentowe, zapewniające łatwe wrobienie i maksymalną intensywność barwy. Oferujemy pasty barwiące do różnych systemów i wstępnie dyspergowane pigmenty na nośnikach spoiwa oraz samodyspergujące i samostabilizujące pigmenty w postaci proszku do barwienia wtórnego.

Luconyl® Pasty pigmentowe

Wodne preparaty pigmentowe.

Microlith® Mieszanka pigmentowa

Preparaty pigmenty w postaci stałej ze spoiwem jako nośnikiem.

Pigmosol® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe rozpuszczane w wodzie.

Sicoflush® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe zawierające rozpuszczalnik

Xfast® Preparaty pigmentowe

Samodyspergujące proszkowe preparaty pigmentowe do systemów wodnych.

Bodo Möller Chemie

Solutions

Wydarzenia

Wiadomości

Industrial chemical cleaning and pretreatment of metals with savings potential