Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only

Środki chroniące przed działaniem światła

Światło ultrafioletowe już po krótkim czasie może wyrządzić poważne szkody na lakierach lub powierzchniach powlekanych, atakując spoiwo i powodując kruchość i zmętnienie, wybielając pigmenty lub niszcząc powlekane podłoże i prowadząc w efekcie do odpryskiwania powłok. Nasze środki chroniące przed działaniem światła pozwalają wyraźnie zoptymalizować odporność na promieniowanie UV.

Absorber UV Songsorb®

Absorbery promieni ultrafioletowych zapobiegają degradacji systemów powlekania, przekształcając pochłaniane światło w energię cieplną. Każdy absorber promieniowania ultrafioletowego ma specyficzne pierwotne i wtórne własności fotofizyczne.

SONGSORB®Aminowe stabilizatory światła (HALS) pochłaniające promieniowanie ultrafioletowe

Wychwytują rodniki, które wytwarzają się w warstwie lakieru pod wpływem działania światła. HALS szczególnie nadają się do powlekania powierzchni, na których słabo sprawdzają się własności ochronne absorberów promieniowania ultrafioletowego. Ponadto zapewniają też ochronę przed usterkami powierzchniowymi.

Chimassorb® Absorbery UV

Absorbery UV pochłaniają szkodliwe promieniowanie UV o długości fali 290-400 nm i przekształcają tę energię świetlną w nieszkodliwą energię cieplną.

Lignostab® Środek chroniący przed działaniem światła

Lingostab® wydłuża żywotność farb i bejc zewnętrznych oraz chroni powierzchnie drewniane przed szarzeniem i degradacją spowodowaną intensywnym promieniowaniem UV i warunkami atmosferycznymi. Nawet przy rozproszonym świetle w pomieszczeniach, absorbery UV mogą znacznie zmniejszyć żółknięcie i ciemnienie jasnego drewna.

Tinuvin® Absorbery UV

Absorbery UV i stabilizatory HALS.

Bodo Möller Chemie

Solutions

Wydarzenia

Wiadomości

Industrial chemical cleaning and pretreatment of metals with savings potential