Zaznacz stronę
Search
Generic filters
Exact matches only

Pomocnicze środki zwilżające i dyspergujące

Oferujemy wiele możliwych sposobów dyspergacji organicznych
lub nieorganicznych pigmentów i wypełniaczy oraz ich trwałą stabilizację w wodnych systemach powłokowych, zawierających rozpuszczalniki lub niezawierających rozpuszczalników.

Calgon® i Targon® środki dyspergujące

Asortyment Calgon™ i Targon™ do środków dyspergujących i powierzchniowo czynnych, dostępne w postaci proszku, aglomeratów lub granulatów. Mają dużą zdolność kompleksowego wiązania jonów Ca2+ i metalu oraz niską lepkość i długą przydatność do użycia.

Dispex® Pomocniczy środek dyspergujący

Środek zwilżający i dyspergujący głównie do systemów wodnych.

EFKA® Pomocnicze środki zwilżające i dyspergujące

Środek zwilżający i dyspergujący głównie do systemów zawierających rozpuszczalniki i niezawierających rozpuszczalników.

Michem® Prime Surface modifying specialty dispersions

Są to funkcjonalne dyspersje kopolimerów, które nadają polietylenowi w formie wodnej elastyczność, odporność na działanie wody i chemikaliów oraz właściwości barierowe. Uzyskiwane produkty mają wiele własności, które dają im przewagę nad polietylenem.

Powłoka do drewn Michem® Emulsje modyfikujące powierzchnie

Emulsje o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, które mogą być dodawane do materiałów uszczelniających lub stosowane samodzielnie. Są łatwe w mieszaniu i zapewniają wodoszczelność oraz odporność na pęcznienie.

Środek smarujący Michem® Emulsje modyfikujące powierzchnie

Paleta nanometrycznych emulsji woskowych używanych do poprawy procesów przetwórczych i wydajności w wielu branżach. Mają działanie smarujące, umożliwiając cały szereg właściwości powierzchniowych.

Bodo Möller Chemie

Solutions

Wydarzenia

Wiadomości

Industrial chemical cleaning and pretreatment of metals with savings potential