Zaznacz stronę
Generic filters
Exact matches only

Lakiery do samochodów i pojazdów użytkowych

W segmentach aut osobowych i pojazdów użytkowych ogromną rolę odgrywa ochrona antykorozyjna, wysoki połysk i brak przebarwień przez długi czas i w różnych warunkach klimatycznych oraz szerokie spektrum kolorów i efektów. Ponadto oczekuje się, że tego typu powłoki będą łatwe do czyszczenia. Bardzo dużą rolę, w szczególności w branży transportowej, odgrywa ochrona przeciwpożarowa. Podstawowymi surowcami do produkcji tych powłok są epoksydy, akrylany i poliuretany jako system 1-składnikowy i 2-składnikowy.

Afcona Defoamers

Piana jest dyspersją gazu w cieczy. Występowanie piany podczas produkcji i przetwarzania powłok, farb drukarskich, materiałów plastikowych, ale także w wielu innych procesach przemysłowych, zazwyczaj nie jest pożądane. Defoamery lub środki oddzielające powietrze zapobiegają i niszczą pęcherzyki pianki oraz umożliwiają lepszą obróbkę, doskonałą powierzchnię i optymalne właściwości produktu.

Basonat® Utwardzacze izocyjanianowe

Utwardzacze izocyjanianowe do 2-składnikowych produktów poliuretanowych.

Chimassorb® Absorbery UV

Absorbery UV pochłaniają szkodliwe promieniowanie UV o długości fali 290-400 nm i przekształcają tę energię świetlną w nieszkodliwą energię cieplną.

CHS-Alkyd® Żywice alkidowe z rozpuszczalnikami i bez rozpuszczalników

Żywice alkidowe na bazie oleju lnianego, sojowego, talowego i innych kwasów tłuszczowych.

CHS-Epoxy RR® Rozcieńczalniki reaktywne

Rozcieńczalniki reaktywne epoksydowe.

CHS-Epoxy® Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe bazujące na bisfenolu A i F.

CHS-Hydrospol® Wodne emulsje żywic alkidowych

CHS Hydrospol opisuje żywice alkidowe na bazie wody, obejmujące średnio i długo oleiste żywice alkidowe. Tym samym spełniają one wymagania prawne dyrektywy VOC.

Cinquasia® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie Quinacridone.

Cromophtal® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie dioxazin, azo-kondensatu i benzimidalzolon.

Dispex® Pomocniczy środek dyspergujący

Środek zwilżający i dyspergujący głównie do systemów wodnych.

EFKA® Odpieniacze

Odpieniacze do systemów zawierających rozpuszczalników.

EFKA® Środki poślizgowe i ułatwiające rozpływanie się

Aktywne powierzchniowo polidimetylosiloksany i fluoroakrylany.

Foamaster® Odpieniacze

Odpieniacze na bazie olejów do systemów wodnych.

Foamaster® Odpieniacze

Odpieniacze na bazie polimerów i zawierające silikon do systemów wodnych.

Heliogen® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie ftalocyjaniny.

Hydropalat® Środki zwilżające podkład

Środki zwilżające podkład głównie na bazie substancji powierzchniowo czynnych.

Irgafos® Przeciwutleniacze


Irgalite® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie akrylamidu i naftolu-AS.

Irgazin® Pigmenty

Pigmenty organiczne na bazie izoindoliny, DPP, Diarylide.

Joncryl® OH-funkcyjne spoiwa akrylowe

OH-funkcyjne spoiwa akrylowe do 2-składnikowych lakierów poliuretanowych.

Laropal® Żywice ucierane

Żywice ucierane.

Luconyl® Pasty pigmentowe

Wodne preparaty pigmentowe.

Luwipal® Żywice aminowe

Amino resins for improving the weather and chemical resistance

Microlith® Mieszanka pigmentowa

Preparaty pigmenty w postaci stałej ze spoiwem jako nośnikiem.

Pigmosol® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe rozpuszczane w wodzie.

RADGLO Pigmenty fluorescencyjne

Pigmenty świecące przy świetle dziennym.

Rheovis® Zagęszczacze

Zagęszczacze syntetyczne do systemów wodnych.

Sicoflush® Preparaty pigmentowe

Preparaty pigmentowe zawierające rozpuszczalnik

Sicopal® Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne.

Sicotan® Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne o fazach mieszanych.

Sicotrans® Pigmenty

Przezroczyste pigmenty żelazowe.

Sovermol® Polialkohole bez rozpuszczalników

Pozbawione rozpuszczalników polialkohole na bazie surowców odnawialnych do 2-składnikowych produktów poliuretanowych.

Telalit® Utwardzacze do żywice epoksydowych

Do optymalnego utwardzania żywic epoksydowych. Asortyment obejmuje produkty na bazie poliamidoaminów, poliaminoimidazolin oraz aminów alifatycznych i cykloalifatycznych.

Tinuvin® Absorbery UV

Absorbery UV i stabilizatory HALS.

Xfast® Preparaty pigmentowe

Samodyspergujące proszkowe preparaty pigmentowe do systemów wodnych.

Bodo Möller Chemie

Wydarzenia

Car Symposium 2023

03.05.2023 - 04.05.2023, Bochum

Wiadomości

New strategic sales partnership for the Sanitized® antimicrobial polymer additives

Discovering trends, technologies and solutions

Market leadership in the field of CASE Global is forced by internationally experienced executive